• chaber.jpg
  • rzepak.jpg
  • czerna1.jpg
  • odra.jpg
  • czerna2.jpg
Start
czwartek, 12 grudnia 2019
BEZPŁATNY SYSTEM INFORMACJI DLA MIESZKAŃCÓW
INWESTYCJA NA STACJI UZDATNIANIA WODY W KROMOLINIE
czwartek, 18 lipca 2019
Na Stacji Uzdatniania Wody w Kromolinie zakończono inwestycje montażu lampy ultrafioletowej do dezynfekcji wody.

Działanie lampy UV powoduje natychmiastowe unicestwienie do 99,98 proc. żyjących w wodzie wirusów oraz bakterii. Naświetlanie wody światłem ultrafioletowym jest efektywną i coraz bardziej popularną metodą dezynfekcji, która nie wprowadza do wody żadnych środków chemicznych. Technologia ta oparta jest na procesie czysto fizycznym, który nie zmienia smaku i zapachu wody. Stosując właściwie dobrany czas oraz natężenie promieniowania ultrafioletowego, można całkowicie zniszczyć chorobotwórcze drobnoustroje, poprzez destrukcję ich DNA.
Więcej…
 
UWAGA !!! UTRUDNIENIA W ZWIĄZKU Z ODBUDOWĄ DROGI W M. NIELUBIA
czwartek, 18 lipca 2019
Szanowni Mieszkańcy!

Informujemy, że od dnia 22.07.2019 r.  rozpoczną się  prace  związane z odbudową drogi nr 100046D w Nielubia
– „droga przy Chacie Polskiej”.

Planowany termin zakończenia prac: wrzesień 2019 r.

W związku z powyższym  na czas przebudowy  będą występowały utrudnienia w ruchu drogowym.
 
UROCZYSTOŚĆ ODPUSTOWA NA GÓRZE ŚW. ANNY
środa, 17 lipca 2019
 
UWAGA ROLNICY - DOTACJA NA WAPNOWANIE GLEB
środa, 17 lipca 2019
Informujemy, że można składać wnioski o wsparcie wapnowania regeneracyjnego gleb.

Do złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania w formie dotacji ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu uprawniony jest posiadacz użytków rolnych, zlokalizowanych na terenie województwa dolnośląskiego, o pH gleby poniżej lub równej 5,5 i powierzchni nie przekraczającej 75 ha.
Więcej…
 
WYBORY DO IZB ROLNYCH - OBWIESZCZENIE O OBSADZENIU MANDATÓW
środa, 17 lipca 2019
Na podstawie uchwały nr 1/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 lutego 2019 r. § 14 pkt 3 oraz uchwały Okręgowej Komisji Wyborczej nr 19 w Żukowicach Okręgowa Komisja Wyborcza zawiadamia wyborców Okręgu Wyborczego nr 19 o obsadzeniu mandatów na członków Powiatowej Izby Rolniczej w Okręgu Wyborczym  nr 19 w Żukowicach bez przeprowadzenia głosowania ustalonego na dzień 28 lipca 2019 r.
Więcej…
 
OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE SZACOWANIA SZKÓD W UPRAWACH SPOWODOWANYCH SUSZĄ
wtorek, 16 lipca 2019
Wójt Gminy Żukowice informuje, że w szóstym okresie raportowania w „monitoringu suszy” prowadzonym przez IUNG w Puławach niekorzystne zjawisko „suszy” pojawiło się w uprawach: zboża ozime, zboża jare, kukurydza, rzepak i rzepik, ziemniaki, buraki cukrowe, chmiel, tytoń, warzywa gruntowe, krzewy i drzewa owocowe, truskawki i rośliny strączkowe.

Rolnicy mogą składać wnioski o oszacowanie szkód w uprawach w Urzędzie Gminy Żukowice, pok. nr 13

Szacowanie szkód będzie odbywać się wyłącznie w oparciu o lustracje w terenie – nie mogą być uznawane inne dowody. Komisja nie szacuje upraw skoszonych.
Więcej…
 
ZACHĘCAMY DO KORZYSTANIA Z BEZPŁATNEJ APLIKACJI POWIADAMIANIA I OSTRZEGANIA "BLISKO"
wtorek, 16 lipca 2019
alt

Wójt Gminy Żukowice zaprasza do korzystania z bezpłatnego mobilnego systemu powiadamiania i ostrzegania „BLISKO”. Za pomocą aplikacji chętni mieszkańcy otrzymują informacje dotyczące aktualnych wydarzeń i najważniejszych spraw z życia gminy. Nadawcą informacji ukazujących się w aplikacji jest Urząd Gminy Żukowice. Aplikacja jest całkowicie bezpłatna i prosta w obsłudze, nie pobiera danych od użytkowników.
Więcej…
 
NOWA DROGA W MIEJSCOWOŚCI SŁONE
wtorek, 16 lipca 2019
Miło nam poinformować, że dobiegły końca prace związane z przebudową kolejnej w tym roku drogi na terenie Gminy Żukowice – tym razem przebudowano drogę w m. Słone.

Inwestycja polegała na wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej na podbudowie z kruszywa naturalnego łamanego o długości 200 metrów i szerokości 4,2 m. W ramach zadania wykonano dodatkowe obustronne pobocza utwardzone przepuszczalne, krawężniki na wysokości istniejących zabudowań oraz oczyszczenie przydrożnego rowu. Odwodnienie przedmiotowej drogi będzie odbywało się powierzchniowo przez spadki podłużne i poprzeczne na przyległe tereny zielone.
Więcej…
 
TRWA NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU "MOJE MIEJSCE NA ZIEMI"
poniedziałek, 15 lipca 2019
Fundacja „ORLEN DAR-SERCA” rozpoczęła nabór wniosków do drugiej edycji programu dla społeczności lokalnych - „Moje Miejsce na Ziemi”. O wsparcie wnioskować mogą organizacje pozarządowe, szkoły, przedszkola, biblioteki czy instytucje kultury.

Nabór w konkursie trwa do 9 września br.

Granty w wysokości 4000 zł, 7500 zł, 10000 zł i 15000 zł Fundacja „ORLEN DAR-SERCA” przyzna na realizację projektów związanych z: ekologią, sportem, promocją zdrowego trybu życia, przeciwdziałaniem wykluczeniu, bezpieczeństwem, edukacją, zachowaniem dziedzictwa historycznego oraz kulturą i sztuką.
Więcej…
 
WAŻNE !!! INFORMACJA GOPS ŻUKOWICE - DOTYCZĄCA WYPŁAT GOTÓWKOWYCH
poniedziałek, 15 lipca 2019
Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żukowicach informuje, iż wypłaty gotówkowe (świadczeń rodzinnych i opiekuńczych, 500+, zasiłków z pomocy społecznej) od miesiąca lipca 2019 r. do odwołania będą realizowane w placówce Banku Spółdzielczego Legnica filia Gaworzyce, adres: ul. Bankowa  189B, 67-230 Gaworzyce  Tel. 76/831-62-12 lub 76/852-22-17

Podajemy godziny otwarcia banku: poniedziałek 8.00-15.00, wtorek 9.00-16.00, środa 8.00-15.00, czwartek 8.00-15.00, piątek 8.00-15.00.
Więcej…
 
UWAGA !!! ZAMKNIĘTA DROGA KRAJOWA NR 12 NA ODCINKU GŁOGÓW - NIELUBIA.
poniedziałek, 15 lipca 2019
W sobotę 13 lipca 2019 r., została zamknięta droga krajowa nr 12 na odcinku pomiędzy Głogowem, a Nielubią.

Głogowskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego ma dwa miesiące na wykonanie lewoskrętu wraz z całą infrastrukturą oraz budowę chodnika w Dankowicach.

Zamknięte zostało nie tylko skrzyżowanie z drogą powiatową, ale nie ma również możliwości wjechania na drogi gruntowe.

Trasa objazdu przebiega ul. Piłsudskiego w Głogowie i dalej drogą wojewódzką nr 329 od skrzyżowania z drogą krajową nr 12 do węzła Głogów-Południe.
Więcej…
 
PIKNIK RODZINNY W M. KŁODA
poniedziałek, 15 lipca 2019
W niedzielę 14 lipca 2019 r. w miejscowości Kłoda odbyła się impreza z cyklu "WAKACJE Z RODZINĄ" organizowana pod patronatem Wójta Gminy Żukowice.

Nieprzyjemna deszczowa aura nie przestraszyła uczestników imprezy „WAKACJE Z RODZINĄ" w m. Kłoda. Pokaz baniek mydlanych, który z uwagi na panujące warunki atmosferyczne  odbył się w świetlicy wiejskiej,  wywołał ogromny uśmiech zarówno na twarzach dzieci jak i ich opiekunów. Na szczęście pod koniec przedstawienia zza chmur wyjrzało słońce i pochmurna aura ustąpiła miejsca pięknej słonecznej pogodzie, która pozwoliła kontynuować imprezę na świeżym powietrzu.
Więcej…
 
DROGOWA OFENSYWA W GMINIE CDN.
piątek, 12 lipca 2019
Rusza kolejny remont drogi gminnej w m. Bukwica - dz. nr 131/3 obręb Bukwica.

Właśnie Wójt Gminy Żukowice Krzysztof Wołoszyn podpisał umowę z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa Oddział we Wrocławiu na przejęcie drogi na rzecz Gminy. Obok przekazania działki drogowej Gmina otrzyma wsparcie finansowe na przebudowę przejmowanej drogi w wysokości 80% wartości zadania.

Gmina już rozstrzygnęła postępowanie przetargowe i podpisała umowę na wykonanie drogi na kwotę ponad 190.000,00 zł.

Inwestycja zakłada remont istniejącej nawierzchni drogi z nawierzchni częściowo z kostki betonowej oraz  nawierzchni żużlowo-szutrowej o łącznej długości 200,00 m na  nawierzchnię z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa naturalnego łamanego wraz z obustronnym utwardzeniem poboczy destruktem asfaltowym. Projektowana droga będzie posiadała szerokość 4,2 m.
Więcej…
 
DOTACJA NA BUDOWĘ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GMINIE ŻUKOWICE
środa, 10 lipca 2019
Trwa kolejny rok udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Żukowice na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Żukowice.

Zasady przyznawania dotacji:
1. O dofinansowanie mogą ubiegać się:
1) osoby fizyczne, posiadające tytuł prawny do władania nieruchomością, na której realizowane będzie przedsięwzięcie,
2) wspólnoty mieszkaniowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,
3) osoby prawne,
4) przedsiębiorcy

2. Dotacja będzie udzielana na dofinansowanie inwestycji na nieruchomościach zabudowanych lub dla których zostało wydane ostateczne pozwolenie na budowę, a które ze względów technicznych lub ekonomicznych nie mogą być podłączone do sieci kanalizacyjnej.
Więcej…
 
TRWAJĄ PRACE NA DRODZE W BUKWICY
środa, 10 lipca 2019
Trwają intensywne prace budowlane na drodze w m. Bukwica. Choć droga w m. Bukwica jest jeszcze placem budowy -  już niebawem  mieszkańcy Bukwicy będą mogli z niej w pełni korzystać.

Przebudowywana obecnie droga na odcinku 400 m o nowej nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem to zadanie na które mieszkańcy tej części m. Bukwica czekali wiele lat.

Droga wpłynie nie tylko na poprawę wizerunku naszej Gminy, ale i na komfort życia jej mieszkańców.  Budowa tej drogi przede wszystkim poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego, a dzięki wykonaniu odwodnienia drogi dotąd zalewanej przez spływające z pól wody opadowe pozwoli na komfortowe korzystanie z tego odcinka.
Więcej…
 
INFORMACJA DOTYCZĄCA OPŁATY ZA ODPADY
środa, 10 lipca 2019
Uprzejmie informujemy, iż 15 lipca 2019 roku upływa termin zapłaty należności za odpady za miesiąc czerwiec 2019 r.

Prosimy o uregulowanie należności.
 
WAKACJE Z RODZINĄ W M. KŁODA
wtorek, 09 lipca 2019
14 lipca 2019 roku o godzinie 16:00
w miejscowości Kłoda odbędzie się
piknik rodzinny pod patronatem Wójta Gminy Żukowice

pn. “Wakacje z rodziną”.

W programie zaplanowano gry i zabawy z udziałem animatorów, konkursy z nagrodami,  oraz poczęstunek.
 
Jednocześnie już dziś zapraszamy na wakacyjne spotkania, które odbędą się kolejno:
28.07.2019 r. o godz. 16:00 - Kamiona
04.08.2019 r. o godz. 16:00 - Zabłocie

Serdecznie zapraszamy !!!
 
APEL DO ROLNIKÓW O PRZESTRZEGANIE ZASAD BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS ŻNIW
wtorek, 09 lipca 2019
Lato to okres nasilonych prac dla rolników i ich rodzin. Żniwa, sianokosy, zbiory owoców sprzyjają wypadkom.

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, dr Aleksandra Hadzik, apeluje do rolników o przestrzeganie zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych, w nadchodzącym okresie żniw. W czasie pracy z maszynami, zwłaszcza kombajnami, belarkami, czy przyczepami rolniczymi, należy zachować szczególną ostrożność. Niezwykle istotne jest to, aby zwracać uwagę na ich stan techniczny.
Więcej…
 
TRWAJĄ PRACE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ CHODNIKA W M. KAMIONA
poniedziałek, 08 lipca 2019
Gmina Żukowice dzięki pozyskanym środkom finansowym w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej w kwocie blisko 100.000,00 zł realizuje inwestycję polegająca na budowie chodnika w m. Kamiona w ramach zadania pn.: „Budowa chodnika w m. Kamiona dz. nr 147, 120/9, gmina Żukowice”. 

Budowany chodnik będzie posiadał długość 418 mb. Prace są już bardzo zaawansowane, a postępy prac można zobaczyć w GALERII ZDJĘĆ.

Już niebawem poprawie ulegnie bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego w m. Kamiona.
 
RUSZA BUDOWA FARMY WIATROWEJ W GMINIE ŻUKOWICE
piątek, 05 lipca 2019

Innogy Renewables Polska, wybuduje elektrownię wiatrową o mocy 33 MW w Naszej Gminie. Właśnie rozpoczęły się pierwsze prace, których finalne zakończenie planowane jest na czerwiec 2020 roku. Park wiatrowy Żukowice wyposażony będzie w 11 turbin wiatrowych firmy Nordex, które ustawione zostaną w okolicach miejscowości Kłoda, Glinica i Zabłocie. Całkowity budżet wspomnianej wcześniej inwestycji wynosi blisko 200 mln zł. Farma otrzymała wsparcie w drodze aukcji, przeprowadzonej w listopadzie 2018 roku przez Urząd Regulacji Energetyki. Inwestycja Grupy Nordex oraz innogy bazuje na wieloletnim doświadczeniu i strategicznym partnerstwie, obie firmy wspólnie realizują projekty lądowe zarówno na terenie Europy, jak i Stanów Zjednoczonych. Grupa innogy eksploatuje w Polsce 8 parków wiatrowych o łącznej mocy zainstalowanej ponad 240 MW.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 10 z 198
Top! Do góry